Jak usunąć separator ( ” — ” ) treści od stopki w Thunderbird?

Ustawiając stopkę dla wiadomości w Thunderbird, program automatycznie dodaje „–” pomiędzy treścią i stopką. Co zrobić, żeby to usunąć?
Wystarczy wybrać z menu Narzędzia -> Opcje. Wybieramy ikonę „Zaawansowane” oraz zakładkę „Ogólne”. Klikamy guzik „Edytor ustawień”. Klikamy prawym na liście ustawień, z menu wybieramy „Dodaj ustawienie typu” -> „Wartość logiczna (Boolean)”. W oknie nazwy nowego ustawienia wprowadzamy „mail.identity.default.suppress_signature_separator”. Na liście pojawi się to ustawienie – musimy się upewnić, że ma wartość true. I viola, nie ma już „–”

Dodaj komentarz